Blog

Dotacja „Mój Prąd” 3.0 na nowych zasadach

Program będzie finansowany ze środków unijnych z instrumentu, w którym koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od 1.02.2020 r. do 31.12.2023 r. Zatem wnioskodawcy, którzy zakupili instalację przed ogłoszeniem naboru – ale po 31.01.2020 r. – będą mogli skorzystać z dofinansowania po spełnieniu innych warunków określonych w programie. Finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego). Przedział mocy instalacji 2-10 kW w trzeciej edycji programu będzie utrzymany. Nabór planowany jest od 1 lipca do 20 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków.

Ochrona przeciwpożarowa dla instalacji PV ponad 6,5 kW (obowiązkowa od 19.09.2020)

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadza obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 6,5 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego. Ustawa odnosi się bezpośrednio do art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Program „Czyste powietrze” w wersji 2.0

Od 15 maja 2020 roku ruszyła odnowiona wersja programu „Czyste powietrze”. Za rządowe dofinansowanie będzie można wymienić piec na bardziej ekologiczny lub zainstalować panele fotowoltaiczne. Ze wsparcia korzystać mogą właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, zaś wysokość dopłaty zależy od zakresu prac i dochodów. Środki na realizację inwestycji pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaś operatorami programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, do których trafiają wnioski o dofinansowanie.

Obniżka VAT na instalacje fotowoltaiczne

W listopadzie 2019r. weszła w życie poprawka Sejmu ujednolicająca stawkę podatku VAT na fotowoltaikę niezależnie od lokalizacji. Poprawka określa stawkę VAT na poziomie 8% na instalacje fotowoltaiczne funkcjonalnie związane z budynkiem o powierzchni do 300 m2. Zaliczają się do tego np. instalacje na budynkach gospodarczych bądź instalacje gruntowe, które do tej pory były objęte wyższą stawką podatku.