Krótszy czas oczekiwania na dotację

Zmienia się czas rozpatrywania wniosków. Zamiast 90 dni, na odpowiedź będziemy czekać tylko 30 dni. Do tego, dotacje mają być przekazane maksymalnie po 30 dniach od dostarczenia faktur. Wnioski można składać drogą internetową na stronach Wojewódzkich Funduszy i przez portal gov.pl.

Uproszczony wniosek

W nowej wersji wniosku zrezygnowano z konieczności podawania we informacji technicznych, których uzupełnianie sprawiało wnioskodawcom problemy. Zrezygnowano również z konieczności zbierania dokumentów dot. wysokości dochodów, wystarczy złożenie jedynie oświadczeń. Wyjątek stanowi zaświadczenie o dochodach z gminy dla osób starających się o podwyższony poziom dofinansowania.

Grupy beneficjentów – „Czyste Powietrze 2.0”

Ubiegający się o dotacje na wymianę pieców i termomodernizację zostali podzieleni na trzy grupy.

I grupa – podstawowa

O dofinansowanie w ramach pierwszej grupy mogą ubiegać się osoby, których roczny dochód wykazany w ostatnim zeznaniu podatkowym nie przekroczył 100 tys. zł.

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Na przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. inwestcyję w mechaniczną wentylację czy ocieplenie.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 10 000 zł

II grupa

Do tej grupy zaliczają osoby, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1564 zł netto na osobę oraz 2189 zł netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Kwota maksymalnej dotacji z prefinansowaniem:

 • 42 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 47 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Na przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. inwestcyję w mechaniczną wentylację czy ocieplenie.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 15 000 zł
 • 25 000 zł dla dotacji z prefinansowaniem

III grupa – intensywne wsparcie

Trzecia grupa uwzględnia osoby dotknięte ubóstwem energetycznym. Dla beneficjentów z tego sektora rząd przewiduje dofinansowanie, które wyniesie od 90 do 100%.

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 60 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 69 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Kwota maksymalnej dotacji z prefinansowaniem:

 • 70 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 79 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Na przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. inwestcyję w mechaniczną wentylację czy ocieplenie.

Kwota maksymalnej dotacji:

 • 30 000 zł
 • 40 000 zł dla dotacji z prefinansowaniem

Prefinansowanie „Czyste Powietrze”

Prefinansowanie polega na wypłacie części lub całości dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez WFOŚiGW na rachunek bankowy wykonawcy.

Prefinansowanie obejmuje wypłatę:

 • zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 % przyznanej dotacji, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50 % maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie,
 • pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie/ umowach beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.

Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Ocena wniosków z prefinansowaniem będzie się odbywała w terminie do 14 dni kalendarzowych. Dotacja jest wypłacana bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie,

Czyste Powietrze 2.0 – na co dofinansowanie?

Na stronie internetowej https://czyste-urzadzenia.ios.edu.pl dedykowanej Programowi Czyste Powietrze, Producenci mogą umieszczać na liście urządzenia, których wymagania techniczne są zgodnie z dokumentacją Programu Czyste Powietrze obowiązującą od 15.05.2020 r. Lista ta ma być sukcesywnie uzupełniana. Docelowo w Programie Czyste Powietrze 2.0 będzie możliwe uzyskanie dotacji tylko na urządzenia i materiały znajdujące się na liście urządzeń i materiałów.

Uwaga!

Od 1 stycznia 2022 r. zostaną wycofane dotacje na kotły węglowe, a to źródło ciepła będzie dofinansowanie jedynie jeśli montaż został dokonany do 31 grudnia 2021 roku.

Pompa ciepła z dotacją

Pompy ciepła dostępne w ofercie Columbus objęte są dofinansowaniem z programu „Czyste Powietrze”. Kwota dotacji jaką można uzyskać to 14 100 zł.

Rodzaj źródła ciepła a dofinansowanie

Beneficjenci którzy mają podłączenie do sieci gazowej nie otrzymają dotacji na instalację nowego pieca na paliwo stałe. Podłączenie budynku do sieci zostanie zweryfikowane w PGNiG. Za przyłączenie do sieci ciepłowniczej można otrzymać dopłatę – 50% kosztów przyłącza – maksymalnie 10 tys. dla pierwszej grupy, 75% – maksymalnie 15 tys. zł dla drugiej i 90% – maksymalnie 18 tys. zł dla trzeciej.

Dodatkowo zmiany obejmują także załącznik techniczny do wniosku, im mniej emisyjne będzie nowe źródło ciepła, tym wyższy poziom dofinansowania ma przysługiwać.

Czyste Powietrze 2.0 – kalkulator dotacji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował ułatwienie dla beneficjentów w postaci kalkulatorów. Dzięki nim wnioskodawcy z łatwością obliczą należną kwotę dotacji oraz  grubość izolacji termicznej domu przy ociepleniu wybranych przegród budowlanych.

Kalkulator dotacji http://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacjihttps://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych

Program Czyste Powietrze 2.0 uwzględnia finansowanie przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych. Uwzględniane zostanę te inwestycje, których realizacja zaczęła się maksymalnie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, przy czym data nie może być wcześniejsza niż 15.05.2020.

Dotacje z programu „Czyste Powietrze” dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła

Nowa wersja programu zakłada możliwość otrzymania dofinansowania na termomodernizację w przypadku osób, które mają już wymienione źródło ciepła na nisko/zeroemisyjne (do 10 tys. zł, a w przypadku osób uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania – do 15 tys. zł, dla najwyższego poziomu dofinansowania – do 40 tys. zł. na ocieplenie budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej).

„Czyste Powietrze 2.0” – włączenie Jednostek Samorządu Terytorialnego

Dotychczas podpisano 1967 porozumień z gminami. W ramach zmodernizowanego programu, wprowadzono zadania dla gmin:

• wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania,
• pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie,
• możliwość udzielania pożyczek osobom uprawnionym do zwiększonego dofinansowania,
• możliwość łączenia dotacji z programów gminnych z dotacją w programie „Czyste Powietrze”.

Włączenie w program sektora bankowego

6 lipca 2021 roku program „Czyste Powietrze” uruchomił długo zapowiadaną ścieżkę bankową, dzięki której beneficjenci będą mogli korzystać z dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.