Do IV edycji programu Mój Prąd zostaną zakwalifikowane instalacje fotowoltaiczne zakończone od 1 lutego 2020 roku (decyduje data poniesienia kosztu za instalację). Oznacza to, że osoby zainteresowane dotacją z nowej edycji tego programu nie muszą czekać z wydatkami związanymi z inwestycją w fotowoltaikę. Czwarty nabór rozpoczął się 15 kwietnia 2022 r., został przedłużony i potrwa do 31 marca 2023 r. lub do wyczerpania puli środków.

Na co dotacja?

W czwartej edycji można się starać o dofinansowanie na:

instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW – 10 kW
magazyn energii – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh,
magazyn ciepła* – zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem,
system zarządzania energią elektryczną HEMS/EMS.

* Dotacji podlegają jedynie urządzenia magazynujące ciepło, które nie wpływają na wzrost autokonsumpci energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną – np. zasobnik c.w.u. i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy.

Dotacja z programu “Mój Prąd 4.0” – ile wynosi?

Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej. Wysokość dotacji z programu “Mój Prąd” może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji. Premiowany jest zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z komponentami towarzyszącymi. Poszczególne kwoty wsparcia sumują się. W listopadzie ogłoszono podwyższone kwoty dofinansowania.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 31 tys. złotych, z czego:

sama instalacja PV – do 6000 zł,
instalacja PV przy zakupie innych elementów – do 7000 zł,
magazyn ciepła – do 5000 zł,
magazyn energii elektrycznej – do 16000 zł,
system zarządzania energią HEMS/EMS (pod warunkiem zakupu magazynu ciepła lub energii) – do 3000 zł.

Ważne – wnioskodawcy którzy otrzymali już wypłatę dofinansowania w ramach MP4 w poprzedniej wysokości nie będą musieli składać nowego wniosku, koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania wypłacona zostanie różnica.

“Mój Prąd” – dla kogo program?

Program “Mój prąd” skierowany jest do gospodarstw domowych, a beneficjentami mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Wymaganiem jest zawarcie kompleksowej umowy regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. W 4 edycji warunkiem jest rozliczanie się w nowym systemie net-billingu. Prosumenci rozliczający się w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net-metering) również mogą otrzymać dotację, jednak muszą przejść na nowy system rozliczeń.

“Mój Prąd” a ulga termomodernizacyjna i “Czyste Powietrze”

Prosument może skorzystać z obowiązującej od początku 2019 r. ulgi termomodernizacyjnej (pozwalającej odliczyć instalację fotowoltaiczną od podstawy podatku), jednak obejmie ona jedynie wydatki poza wsparciem. “Mój Prąd” nie łączy się z dotacją w programie „Czyste Powietrze”.

Czy skorzystanie z ulgi w podatku rolnym wyklucza otrzymanie dotacji z programu “Mój Prąd”?

Ulgi inwestycyjnej nie można łączyć z preferencyjnymi kredytami, pożyczkami, czy dotacjami pochodzącymi ze środków publicznych. W przypadku skorzystania z ulgi rolnej, nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Mój Prąd.

Czy dotacja w programie “Mój Prąd” jest opodatkowana?

Dotacja udzielona w ramach programu Mój Prąd przeznaczona na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej jest zwolniona z podatku PIT. To znaczy, że w przypadku otrzymania maksymalnej wartości dofinansowania, beneficjent otrzyma całość dotacji “na rękę”.

“Mój Prąd” – kto pierwszy ten lepszy

Pozytywne opinie o fotowoltaice oraz dostępne dofinansowania sprawiły, że elektrownie słoneczne zyskały ogromną popularność. Budżet poprzednich edycji szybko się rozchodził. W IV edycji dofinansowania również będą przyznawane na podstawie kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu.

“Mój Prąd” – kiedy złożyć wniosek?

Dofinansowanie z programu “Mój prąd” można otrzymać, gdy instalacja została zgłoszona. Wniosek można złożyć dopiero po zakończeniu inwestycji, wcześniej nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych działań.

Gdzie znaleźć wniosek o dofinansowanie z programu “Mój Prąd”?

Od 31.03.2020 r. Beneficjent ma możliwość złożenia tylko wniosku online za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie – https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Konto na platformie można założyć przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu. Nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej.