Dotacje

Skorzystaj z programu „Mój prąd”

Chcesz otrzymać dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej, magazynu energii, magazynu ciepła czy systemu HEMS/EMS? Skorzystaj z programu priorytetowego „Mój prąd”.

Program „Mój Prąd” stanowi unikatowy instrument, który jest dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost autokomsumpcji wytworzonej energji poprzez jej magazynowanie, a także zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną.

Na czym polega usługa?

Dofinansowaniu podlegają instalacje fotowoltaiczne o mocy 2-10 kW, magazyny energi o pojemności minimalnej 2 kWh, magazyny ciepła oraz systemy zarządzania energią HEMS/EMS. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 6 tys. zł na jedno przedsięwzięcie lub 7 tyś. przy zakupie innych elementów. Magazyny ciepła mogą liczyć na dofinansowane do 5 tyś., magazyn energii do 16 tyś. oraz system HEMS/EMS do 3 tyś. zł. Łącznie kwota dofinansowania może wynieść maksymalnie 31 tyś.

Czwarty nabór rozpoczął się 15 kwietnia 2022 roku i został przedłużony do 31 marca 2023 roku lub do wyczerpania puli.

Kto może skorzystać?

Każda osoba fizyczna, która spełnia 2 poniższe warunki:

  • wytwarza na własne potrzeby energię elektryczną,
  • zawarł umowę kompleksową, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji,
  • rozlicza się w systemie net-billingu.